Bijzondere verkoopsvoorwaarden webshop
Hanna Struyvelt

Hanna Struyvelt
Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België
info@hannastruyvelt.be
0661.824.367
BTW BE 661.824.367
www.hannastruyvelt.be

Hieronder vindt u onze bijzondere verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de webshop van Hanna Struyvelt. Bedankt voor het winkelen in onze webshop.

Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze bijzondere verkoopsvoorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart deze voorwaarden van Hanna Struyvelt te kennen en te aanvaarden. Deze bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de Website. Door een bestelling te plaatsen in de webshop van Hanna Struyvelt gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden, samen met het privacybeleid van Hanna Struyvelt.

Artikel 1:

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw (tenzij anders expliciet vermeld) en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 2:

Volgende betaalmethodes worden aangeboden:

• Bankkaart
• Kredietkaart
• Paypal

Artikel 3:

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hanna Struyvelt niet. Hanna Struyvelt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hanna Struyvelt is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Hanna Struyvelt via info@hannastruyvelt.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hanna Struyvelt. Hanna Struyvelt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4:

Producten besteld via deze webshop worden geleverd in België. De producten worden verstuurd via Bpost en de levertijd is 1 tot 5 werkdagen. Indien langer wordt de Klant onmiddellijk op de hoogte gesteld. Eventuele toepasselijke verzendkosten worden bepaald tijdens het aankoopproces in de webshop en vermeld samen met de aankoopprijs van het product en de gekozen verzendmethode.

Tenzij anders overeengekomen worden de producten uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling op het adres van de Klant geleverd.

Eventuele zichtbare schade en/of kwalitatieve tekortkoming van een fysiek product of ander gebrek bij levering, verzoekt Hanna Struyvelt u haar hiervan binnen 48uur na levering op de hoogte te stellen. De kosten van een retourzending zijn volledig voor rekening van de Klant. Hanna Struyvelt vergoedt deze niet.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant op het moment waarop hij de producten in bezit heeft gekregen. Hanna Struyvelt is niet verantwoordelijk voor verlies of vertraagde verzending na levering aan de vervoerder. Hanna Struyvelt kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van de vervoerder.

De geleverde producten blijven het exclusieve eigendom van Hanna Struyvelt tot volledige betaling door de Klant.

Artikel 5:

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hanna Struyvelt.

De Klant heeft het recht de producten zonder rechtvaardiging of betaling van een boete te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag na levering. De Klant zal de producten niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop zijn beslissing om de aankoop te herroepen aan Hanna Struyvelt ter kennis is gebracht, aan Hanna Struyvelt retourneren of overhandigen. De directe kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hanna Struyvelt (Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België, info@hannastruyvelt.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hanna Struyvelt heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hanna Struyvelt (Langerbrugsestraat 12/002, 9940 Evergem, België, info@hannastruyvelt.be). De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.

Hanna Struyvelt zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor een dergelijke terugbetaling worden in ieder geval geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.

Online cursussen welke worden aangekocht in de shop en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen of bekijken. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering.

Artikel 6:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Artikel 7:

Hanna Struyvelt behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder de Opdrachtgever daarvan persoonlijk op de hoogte te brengen. Het is dus aan de Opdrachtgever om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende overeenkomsten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 8:

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de Overeenkomst voortvloeit.